Gąsiorek Krystyna

- Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych


sprawozdawczosc-budzetowa-w-932899i.jpg

Sprawozdawczosć Budżetowa w praktyce

Gąsiorek Krystyna

Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek. Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania budżetowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, począwszy od zasad ich

Wydawnictwo: Infor

Cena: 156.35 zł 199

sprawozdawczosc-budzetowa-2018-903855i.jpg

Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem

Gąsiorek Krystyna

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynikają z: - potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych spraw

Wydawnictwo: Infor

Cena: 38.50 zł 49

ksiazka+program+rodzina+500+plus.jpg

Program Rodzina 500 plus

Błaszko Adam

W dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, powszechnie nazywana Programem Rodzina 500 plus. Na mocy tej ustawy każda rodzina ma prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, natomiast rodziny spełniające kryterium dochodowe - również na pierwsze dziecko w wieku do 18 roku życia. Ciężar zrealizowania za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

klasyfikacja-budzetowa-2016.jpg

Klasyfikacja budżetowa 2016

Gąsiorek Krystyna

Publikacja stanowi kolejne aktualne wydanie klasyfikacji budżetowej po zmianach. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w prawidłowym planowaniu i wykonywaniu planów finansowych tych jednostek. Dołączona płyta CD ułatwi sprawne odszukanie odpowiedniego parag

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Planfinansowyjednostkibudzet.jpg

Plan finansowy samorządowej jednostki budżetowej

Gąsiorek Krystyna

Praktyczny przewodnik dla samorządowych jednostek budżetowych pomocny przy tworzeniu planów finansowych. Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej, wyznacza również roczne granice dochodów i wydatków. Ujęte w planie finansowym samorządowej jednostki budżetowej wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Ich przekroczenie może skutkować k

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK