Garbarczuk Ewa

- Zamówienia publiczne Nowe zasady


Zamówienia publiczne Nowe zasady

Zamówienia publiczne Nowe zasady

Garbarczuk Ewa

Publikacja z nowelizacji prawa zamówień publicznych przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. Nowelizacja prawa zamówień publicznych, która weszła w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 73.49 zł 99