Gardocki Lech

- Prawo karne Gardocki Beck


prawo-karne-gardocki.jpg

Prawo karne Gardocki Beck

Gardocki Lech

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.19 zł 59

prawo-karne-miedzynarodowe-877995i.jpg

Prawo karne międzynarodowe

Gardocki Lech

Nowoczesny podręcznik akademicki będący prawdziwym kompendium wiedzy o prawie karnym międzynarodowym. Autorzy kontynuują studia rozpoczęte przez prof. Lecha Gardockiego w kultowym już podręczniku Zarys prawa karnego międzynarodowego (PWN 1985). W syntetyczny i klarowny sposób autorzy objaśniają początki i rozwój międzynarodowego prawa karnego – począwszy od okresu przed I wojną

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 55.41 zł 69

prawo-karne-gardocki.jpg

Prawo karne Gardocki

Gardocki Lech

W podręczniku prawniczym o prawie karnym w części ogólnej omówiono kwestie związane z zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny, nauka o przestępstwie, nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających. Natomiast cześć szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi go

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Przestepstwa-przeciwko-panstwu.jpg

Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym Tom 8 System Prawa Karnego

Gardocki Lech

Gardocki i wyd. Beck w nowym wydaniu. Autorytet Państwa, także władzy samorządowej, prawidłowe funkcjonowanie władzy, realizacja służby publicznej to wartości, które wymagają ochrony także karnoprawnej. W Tomie 8 prawa karnego w sposób kompleksowy przedstawiono niezwykle istotną problematykę przestępstw przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, dokonując szczegółowego zestawienia p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

bekw-0604-16_1.jpg

Prawo karne

Gardocki Lech

Prawo karne - podręczniki prawnicze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck