Gawrońska Baran Andrzela

- E-Zamówienia publiczne przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych


E-Zamówienia publiczne

E-Zamówienia publiczne przewodnik po elektronicznych zamówieniach publicznych

Gawrońska Baran Andrzela

Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opanowanie, wdrożenie i stosowanie nowej procedury w jednostce i firmie. Publikacja została przygotowana zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców. Elektronizacja dotyczy nie tylko składania

Wydawnictwo: Infor

RODO w zamówieniach publicznych

RODO w zamówieniach publicznych

Gawrońska Baran Andrzela

Zmiany związane z RODO nie ominęły zamówień publicznych. Sięgnij po poradnik, w którym przedstawione zostały praktyczne skutki reformy systemu ochrony danych osobowych dla wykonawców i zamawiających.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady

Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady

Gawrońska Baran Andrzela

Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających w jaki sposób wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła dotychczasowy schemat konstruowania takiego opisu. Jak tworzyć opis w zgodzie z najnowszymi regulacjami, w jaki sposób go czytać, aby wygrać przetarg oraz na co zwrócić szczególną uwagę – informujemy w książce. Zamieszczamy też przykłady opisów różnych przedmiotów zamówi

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wzory zgodne z nowelizacją Prawa zamówień publicznych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wzory zgodne z nowelizacją Prawa zamówień publicznych

Gawrońska Baran Andrzela

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych stawiają zamawiających i wykonawców przed wyzwaniem prawidłowej interpretacji niejasnych przepisów. Zmiany dotknęły wszystkich aspektów postępowania, także wykorzystywanej dokumentacji. W książce znajdują się gotowe do wykorzystania wzory siwz. Czytelnikom udostępniamy też ich elektroniczne wersje!

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Jak wygrać przetarg

Jak wygrać przetarg

Gawrońska Baran Andrzela

Z lektury Czytelnik dowie się: Po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń oraz informacji o przetargach, w jaki sposób interpretować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w jaki sposób mierzyć siły na zamiary – czyli w jaki sposób przystąpić do przetargu razem z inną firmą, w jaki sposób polegać na potencjale innej firmy, a także na jakich warunkach korzystać z podwykonawców. Po drugie, wykonawca znajdzie instrukcje, w jaki sposób przygotować ofertę w taki s

Wydawnictwo: Infor

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Gawrońska Baran Andrzela

Kwestie związane z aneksowaniem zawartych umów ulegną w najbliższym czasie znacznemu uelastycznieniu. Są bowiem przedmiotem nowelizacji ustawy Pzp, która powinna zacząć obowiązywać od 18 kwietnia 2016 r. Wprawdzie po nowelizacji ustawy Pzp nadal zasadą pozostanie zakaz zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, ale znowelizowany przepis art. 144 ustawy Pzp pozwoli na aneksowanie umów o zamówienie publiczne w więks

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Dokumenty od wykonawców po nowelizacji ustawy Pzp

Dokumenty od wykonawców po nowelizacji ustawy Pzp

Gawrońska Baran Andrzela

W celu wyeliminowania dowolności żądania przez zamawiającego dokumentów zarówno od podmiotów krajowych, w jaki sposób i zagranicznych, ustawodawca określił w formie rozporządzenia katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – chodzi o rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Rozporządzenie to szczegóło

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Kierownik zamawiającego komisja przetargowa oraz planowanie zamówień

Kierownik zamawiającego komisja przetargowa oraz planowanie zamówień

Gawrońska Baran Andrzela

Kierownik zamawiającego odgrywa kluczową rolę podczas udzielania zamówień publicznych. Odpowiada on za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego. Jednak należy pamiętać, że nie kto inny jak kierownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów, jeśli podczas procedury zostaną popełnione błędy. Jednym z jego obowiązków jest powołanie komisji przetargowej, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. Natomiast planowani

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Konsorcjum podwykonawstwo użycie zasobów podmiotu trzeciego

Konsorcjum podwykonawstwo użycie zasobów podmiotu trzeciego

Gawrońska Baran Andrzela

Nie każda firma - szczególnie ta, która nie ma dużego doświadczenia w zamówieniach publicznych - ma wystarczające własne zasoby, aby sprostać wymogom zamawiającego. Na szczęście przepisy dopuszczają różne rozwiązania, które wspierają takich przedsiębiorców. Dowiedz się, jak utworzyć konsorcjum, jak skorzystać z pomocy podwykonawców lub jak korzystać z zasobów podmiotów trzecich.Publikacja systematyzuje czynności podejmowane w postępowaniu o zamówienia publiczne. Mo

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Rażąco niska cena po nowelizacji ustawy Pzp

Gawrońska Baran Andrzela

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalona 29 sierpnia 2014r. dała zamawiającym praktyczne narzędzie - wyznacznik tego, kiedy należy wezwać wykonawcę do składania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Dopiero praktyka pokazała, z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. W książce prezentujemy szczegółowe omówienie problematyki rażąco niskiej ceny, odpowiedzi ekspertów na pytania zamawiających i wyk

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego