Giedroyć Magdalena

- Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości


wzorcowy-plan-kont-910340i.jpg

Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości

Giedroyć Magdalena

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ust

Wydawnictwo: Infor

Cena: 101.35 zł 129