Gliński Zdzisław

- Choroby pszczół


choroby-pszczol-509617i.jpg

Choroby pszczół

Gliński Zdzisław

Zarys biologii i hodowli pszczoły miodnej Odporność przeciwzakaźna Epizootiologia chorób pszczoły miodnej Postępowanie lekarsko-weterynaryjne w rozpoznawaniu chorób czerwia i pszczół Postępowanie terapeutyczne w chorobach pszczół Pszczoła miodna jako indykator skażenia środowiska Patofizjologia i symptomatologia zatruć Choroby wirusowe, bakteryjne,zakaźne, wywołane przez riketsj

Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Cena: 47.64 zł 57.75

choroby-krolikow-509685i.jpg

Choroby królików

Kostro Krzysztof

Fizjologia królików z elementami patofizjologii Hodowla królików Żywienie królików Choroby zakaźne Znieczulenie i podstawowe zabiegi chirurgiczne Rozród królików Zoonozy i sposoby zapobiegania chorobom odzwierzęcym

Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne