Gniewek Edward

- Prawo rzeczowe Gniewek


ksiazka+prawo+rzeczowe+gniewek-beck.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek

Gniewek Edward

Podręcznik z prawa rzeczowego uwzględnia szereg nowości legislacyjnych, w szczególności dotyczących nieruchomości zmian ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Uwzględniono także dotyczącą rzeczy ruchomych nową ustawę o rzeczach znalezionych. Znajomość prawa rzeczowego jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

ksiegi-wieczyste-gniewek.jpg

Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Gniewek Edward

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261-62613). Czytelnik, dzięki lekturze komentarza, może zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:- pojęcie, ustrój i fu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 280.79 zł 349

kodekscywilny2016gniewek.jpg

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Gniewek Edward

Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna). Ponadto Czytelnik może

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

praworzeczowetom3.jpg

Prawo rzeczowe Tom 3 System Prawa Prywatnego

Gniewek Edward

E. Gniewek i wyd. Beck w prezentowanym tomie mieści problematykę ogólną prawa rzeczowego, pochyla się nad niejednolicie ujmowaną instytucją posiadania, zawiera omówienie ksiąg wieczystych i specyficznego działu – własności lokali. Przede wszystkim zaś dzieło jest poświęcone najpełniejszemu i pierwszemu wśród praw rzeczowych prawu własności. Począwszy od modeli własności

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

prawo-rzeczowe-prawa.jpg

Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Gniewek Edward

Druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii. Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie poddane są przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych i poszczególne prawa z tej grupy: użytkowanie, timesharing, służebności, praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

praworzeczowegniewek.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze

Gniewek Edward

Przy opracowaniu niniejszego podręcznika można było korzystać z dobrych wzorów. Należy docenić zwłaszcza podręcznik autorstwa Profesora J. Ignatowicza oraz t. 2 Systemu Prawa Cywilnego, poświęcony „Prawu własności i innym prawom rzeczowym”. Obecnie pomocne jest opracowanie Systemu Prawa Prywatnego z jego dwoma tomami (t. 3 i 4) poświęconymi „Prawu rzeczowemu”. Podręcznik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

praworzeczowegniewek-beck.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek

Gniewek Edward

Gniewek Edward docenia znaczenie stosunków prawnorzeczowych dla obrotu gospodarczego. Wszelka dynamika obrotu, wymiany dóbr i usług potrzebuje statycznego podłoża. Obrót gospodarczy wyrasta bowiem ze stosunków własnościowych, prawnorzeczowych. Naczelne zatem znaczenie ma poznanie statycznych stosunków własnościowych, zwłaszcza treści i charakteru praw rzeczowych. Znajomość prawa rz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kodekscywilny2012gniewek.jpg

Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Gniewek Edward

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. 5 wydanie zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Kodeks

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

KodekscywilnyKomentarzeKodeksowe.jpg

Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe

Gniewek Edward

Niniejszy komentarz do Kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. W opracowaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pełnią również funkcje sędziów: Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjneg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kodekscywilny2014gniewek.jpg

Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek

Gniewek Edward

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Niniejsze, 6 wydanie Komentarz do KC bazujące na tekście jednolitym z 17.12.2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 121) uwzględnia szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck