Gniewek Edward

- Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego


prawo-rzeczowe-prawa.jpg

Prawo rzeczowe Tom 4 System Prawa Prywatnego

Gniewek Edward

Druga część kompleksowego omówienia zagadnień z zakresu prawa rzeczowego. Kolejne, 3. wydanie dzieła, przedstawia nowe ujęcie omawianej materii. Zbiór otwiera szczegółowe opracowanie na temat użytkowania wieczystego. Następnie analizie poddane są przepisy ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych i poszczególne prawa z tej grupy: użytkowanie, timesharing, służebności, praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

praworzeczowegniewek.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek Podręczniki Prawnicze

Gniewek Edward

Przy opracowaniu niniejszego podręcznika można było korzystać z dobrych wzorów. Należy docenić zwłaszcza podręcznik autorstwa Profesora J. Ignatowicza oraz t. 2 Systemu Prawa Cywilnego, poświęcony „Prawu własności i innym prawom rzeczowym”. Obecnie pomocne jest opracowanie Systemu Prawa Prywatnego z jego dwoma tomami (t. 3 i 4) poświęconymi „Prawu rzeczowemu”. Podręcznik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

praworzeczowegniewek-beck.jpg

Prawo rzeczowe Gniewek

Gniewek Edward

Gniewek Edward docenia znaczenie stosunków prawnorzeczowych dla obrotu gospodarczego. Wszelka dynamika obrotu, wymiany dóbr i usług potrzebuje statycznego podłoża. Obrót gospodarczy wyrasta bowiem ze stosunków własnościowych, prawnorzeczowych. Naczelne zatem znaczenie ma poznanie statycznych stosunków własnościowych, zwłaszcza treści i charakteru praw rzeczowych. Znajomość prawa rz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kodekscywilny2012gniewek.jpg

Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Gniewek Edward

Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. 5 wydanie zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Kodeks

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

KodekscywilnyKomentarzeKodeksowe.jpg

Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe

Gniewek Edward

Niniejszy komentarz do Kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. W opracowaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy pełnią również funkcje sędziów: Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjneg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kodekscywilny2014gniewek.jpg

Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe Gniewek

Gniewek Edward

Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) oraz prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Niniejsze, 6 wydanie Komentarz do KC bazujące na tekście jednolitym z 17.12.2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 121) uwzględnia szerokie omówienie najnowszych zmian, zawartyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kodekscywilny2014gniewek.jpg

Kodeks cywilny Komentarz 2014

Gniewek Edward

Komentarz do KC w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Najnowsze wydanie koment

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck