Gołębiowski Grzegorz

- Cień przeszłości


cien-przeszlosci-895629i.jpg

Cień przeszłości

Gołębiowski Grzegorz

Tajemnice Dolnego Śląska, zagadkowa walizka, na którą polują niebezpieczni ludzie, i dwójka bohaterów uwikłana w gąszcz niecodziennych zdarzeń. Adam Floriański jest młodym zapalonym genealogiem. Gdy pewnego dnia odwiedza Archiwum Główne Akt Dawnych i przypadkiem spotyka staruszka przeglądającego materiały z tej samej parafii, co on, jeszcze nie podejrzewa, w jaki sposób bardzo za

Wydawnictwo: Novae Res

Cena: 27.18 zł 29

analiza-finansowa-przedsiebiorstwa-775253i.jpg

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Gołębiowski Grzegorz

Kolejne wydanie książki uwzględnia zmianę ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 roku. Nowelizacja, w wyniku której zmieniony został układ bilansu oraz rachunku zysków i strat, może wpłynąć na wartości wyliczonych wskaźników. Konsekwencje tej nowelizacji mogą być odnotowywane również w zmianie sumy bilansowej, kwoty kapitałów własnych czy wyniku z

Wydawnictwo: Difin

Cena: 49.50 zł 60

analiza-finansowa-przedsiebiorstwa-640377i.jpg

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Gołębiowski Grzegorz

Podstawowym celem książki jest analiza finansowa ujęta w szerokim kontekście, tj. wskazująca na konieczność zebrania informacji finansowej wraz z informacjami z otoczenia przedsiębiorstwa, zrozumienia strategii działania (modelu biznesowego) przedsiębiorstwa, położenia nacisku na interpretację występujących w przedsiębiorstwie zjawisk finansowych w odniesieniu do zmieniających si

Wydawnictwo: Difin

analiza-finansowa-przedsiebiorstwa-640377i.jpg

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Gołębiowski Grzegorz

Podstawowym celem książki jest analiza finansowa ujęta w szerokim kontekście, tj. wskazująca na konieczność zebrania informacji finansowej wraz z informacjami z otoczenia przedsiębiorstwa, zrozumienia strategii działania (modelu biznesowego) przedsiębiorstwa, położenia nacisku na interpretację występujących w przedsiębiorstwie zjawisk finansowych w odniesieniu do zmieniających si

Wydawnictwo: Difin

analiza-finansowa-w-493441i.jpg

Analiza finansowa w teorii i w praktyce

Gołębiowski Grzegorz

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu analizy finansowej zarówno w obszarze teoretycznym, w jaki sposób i zastosowania jej w praktyce. Poszczególne rozdziały zostały uszeregowane zgodnie z kolejnością procesów podejmowanych w trakcie analizy finansowej przedsiębiorstwa. W każdym rozdziale znajduje się podłoże teoretyczne omawianych zagadnień, a także liczne przykłady nawi

Wydawnictwo: Difin