Gołba Zdzisław

- Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych


Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

Gołba Zdzisław

W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania: jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody, jakie są warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu wypadku na spadkobierców, jakie są trudności w realizacji zasady pełnego odszkodowania. W publikacji zaprezentowano też szczegółowo zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem, przede wszystkim uzyskania odszkodowania stanowiącego kompensacj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE DROGOWE OSOBISTE I PRZESYŁU

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE DROGOWE OSOBISTE I PRZESYŁU

Gołba Zdzisław

W publikacji Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu kompleksowo i zwięźle omó-wiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym. W monografii szeroko uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę poświęcono służebności przesyłu, która jako regulacja kodeksowa funkcjonuje stosunkowo niedługo – od 3 sierpnia 2008 r. Autor krytycznie ocenia stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności grun

Wydawnictwo: LexisNexis

Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

Gołba Zdzisław

W książce kompleksowo i zwięźle omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym. W monografii szeroko uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę poświęcono służebności przesyłu, która jako regulacja kodeksowa funkcjonuje stosunkowo niedługo, od 3 sierpnia 2008 r. Gołba krytycznie ocenia stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności gruntowej, co umożliwia zasiedzenie tej służebności na nier

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE DROGOWE OSOBISTE I PRZESYŁU WYD2

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE DROGOWE OSOBISTE I PRZESYŁU WYD2

Gołba Zdzisław

W publikacji omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem służebności przesyłu. Ocenie zostało poddane stosowanie instytucji służebności gruntowej przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych, co umożliwia jej zasiedzenie na nieruchomości obciążonej urządzeniem przesyłowym. Przedstawiono niekorzystne sytuacje właścicieli nieruchomości, na których zostały usytuowane urządzenia przesyłowe w okresie PRL.

Wydawnictwo: Brak danych