Gołba Zdzisław

- Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych


Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

Gołba Zdzisław

W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania: jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody, jakie są warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu wypadku na spadkobierców, jakie są trudności w realizacji zasady pełnego odszkodowania. W publikacji zaprezentowano też szczegółowo zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem, przede wszystkim uzyskania odszkodowania stanowiącego kompensacj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE DROGOWE OSOBISTE I PRZESYŁU

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE DROGOWE OSOBISTE I PRZESYŁU

Gołba Zdzisław

W publikacji Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu kompleksowo i zwięźle omó-wiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym. W monografii szeroko uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę poświęcono służebności przesyłu, która jako regulacja kodeksowa funkcjonuje stosunkowo niedługo – od 3 sierpnia 2008 r. Autor krytycznie ocenia stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności grun

Wydawnictwo: LexisNexis

Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

Służebności gruntowe drogowe osobiste i przesyłu

Gołba Zdzisław

W książce kompleksowo i zwięźle omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym. W monografii szeroko uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. Szczególną uwagę poświęcono służebności przesyłu, która jako regulacja kodeksowa funkcjonuje stosunkowo niedługo, od 3 sierpnia 2008 r. Gołba krytycznie ocenia stosowanie przez orzecznictwo na potrzeby urządzeń przesyłowych instytucji służebności gruntowej, co umożliwia zasiedzenie tej służebności na nier

Wydawnictwo: LexisNexis Polska