Grażyna Szyburska Walczak

- Ubezpieczenia społeczne Repetytorium


Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

Grażyna Szyburska Walczak

W książce o ubezpieczeniach społecznych w zwięzły i przystępny sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń z niego przysługujących, a także świadczeń o charakterze zaopatrzeniowym wypłacanych przez ZUS. Obecne, trzecie wydanie książki, uwzględnia istotne zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych, które zostały wprowadzone w latach 2016–2019, oraz najnowsze akty prawne regulujące tę dziedzinę, włącznie z ustawami: o pracowniczyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

Grażyna Szyburska Walczak

W publikacji w przystępny i zwięzły sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i uregulowanych w nim świadczeń: podleganie ubezpieczeniom, składki, prawo do świadczeń, ubezpieczenie rolników, normy prawa unijnego. Czytelnik znajdzie tu również informacje o: – postępowaniu przed organami rentowymi i sądami powszechnymi, - indywidualnych formach przezorności, - świadczeniach zleconych ZUS do wypłaty. Obecne, drugie wydanie książki uwzględnia naj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska