Grabowska Mirosława

- Bóg a sprawa polska


Bóg a sprawa polska

Bóg a sprawa polska

Grabowska Mirosława

Co trafniej objaśnia religijność ludzi i społeczeństw oraz stosunki państwo–Kościół: teoria czy historia? W książce Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji analizowana jest teoria sekularyzacji, głosząca – w wersji hard – że sekularyzacja to uniwersalny proces, w którym religia, jej instytucje i religijność ludzi tracą na znaczeniu i z czasem zamierają. Krytykowano ją na dwa sposoby: pod hasłem nieprawda, że oraz trzeba wyjaśniać to inaczej. Jak? T

Wydawnictwo: Scholar

Budowanie demokracji

Budowanie demokracji

Grabowska Mirosława

Książka poświęcona jest diagnozie demokracji w Polsce, określa czynniki, które je wspierają, jej siły motoryczne, a także jej słabości i ograniczenia. Odwołujemy się do rozmaitych teorii - demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, partii politycznych oraz związków między nimi a społeczeństwem, struktury społecznej i podziałów społecznych - i w różnym stopniu wykorzystujemy je w analizach. Konfrontujemy wybrane teorie z danymi z Polski. Wykorzystujemy liczne i metodologi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

For took: 316.663ms