Grocki Romuald

- Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia


Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia

Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia

Grocki Romuald

Książka zawiera zarówno informacje teoretyczne o kategoriach niepełnosprawności, w jaki sposób również informacje praktyczne dotyczące sposobów komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, metod przekazywania wiadomości o zagrożeniu oraz sposobów wsparcia (udzielenia pomocy) w warunkach zagrożenia. Przeanalizowane zostały zasady ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz przygotowania się do sytuacji, w których występują zagrożenia. Przedstawiono propozycje rozwiązań archi

Wydawnictwo: Difin

Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia

Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia

Grocki Romuald

Książka zawiera zarówno informacje teoretyczne o kategoriach niepełnosprawności, w jaki sposób również informacje praktyczne dotyczące sposobów komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi, metod przekazywania wiadomości o zagrożeniu oraz sposobów wsparcia (udzielenia pomocy) w warunkach zagrożenia. Przeanalizowane zostały zasady ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz przygotowania się do sytuacji, w których występują zagrożenia. Przedstawiono propozycje rozwiązań archi

Wydawnictwo: Difin

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Grocki Romuald

W lekturze przedstawiono wszechstronnie społeczeństwo zagadnień dotyczących systemu zarządzania kryzysowego, ujmując poszczególne obszary jako elementy modelu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje uwzględnienie takich zagadnień na sposób standardowe procedury operacyjne, świadomość lub kwantyfikacja pojęć stosowanych w zarządzaniu kryzysowym, które dotychczas nie wcześniejszy w szerszym zakresie ujmowane w polskich wydawnictwach. Przedstawione rozwiązania są uniwersalne i mog

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin