Grotkiewicz Magdalena

- Rachunkowość w oświacie 2019


Rachunkowość w oświacie

Rachunkowość w oświacie 2019

Grotkiewicz Magdalena

Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. Rachunkowość w oświacie wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględni

Wydawnictwo: Infor