Grzegorz Abgarowicz

- Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji


ksiazka-procedury-elektronicznego-zarzadzania.jpg

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji

Grzegorz Abgarowicz

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugiej strony – realizowane w ramach współpracy między różnymi podmiotami. We wszystkich tych aspektach istotną rolę odgrywa wykorzystanie możliwośc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 126.49 zł 139