Grzegorz Karwatowicz

- Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.


Komentarz do ustawy COVID-19

Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Grzegorz Karwatowicz

Rozwój epidemii koronawirusa i brak możliwości prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na dotychczasowych warunkach, wymusiło działanie polskich organów administracji publicznej. Efektem tego jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających beneficjentów. Regulacja uwzględnia nadzwyczajne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i umożliwia zachowanie ciągłości ich realizacji. Nowe przepisy to z jednej st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 96.29 zł 98

Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2020–2020

Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2020–2020

Grzegorz Karwatowicz

Na bazie doświadczeń z wdrażania środków z poprzednich perspektyw i analizy aktualnych przepisów prawa wskazane zostały rozwiązania problemów, które nierzadko prowadzą do korekt finansowych lub uznania poniesionych wydatków za niekwalifikujące się do objęcia wsparciem. Autorzy szczegółowo książki Realizacja projektów infrastrukturalnych omówili:- stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, w tym: zachowanie zasady konkurencyjności, korzystanie z trybów pozapodstawow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom