Grzegorz Kubalski

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęciową – używaną w innych przepisach – ale również obowiązki w zakresie umożliwienia komunikacji elektronicznej, czy udostępniania usług administracyjnych, a także zasady i warunki tworzenia i prowadzenia elektronicznych rejestrów i systemów t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck