Grzegorz Kubalski

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Ustawa-o-informatyzacji-komentarz-beck.jpg

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0