Grzegorz Kubalski

- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęciową – używaną w innych przepisach – ale również obowiązki w zakresie umożliwienia komunikacji elektronicznej, czy udostępniania usług administr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 135.29 zł 149