Grzegorz Mazurek

- Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych


Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Zamówienia na usługi społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Sebastian Zaręba

Autorzy w pierwszej części książki krok po kroku omawiają proces udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne – od wyboru trybu i tworzenia opisu przedmiotu zamówienia, przez badanie i ocenę ofert, po wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy. Czytelnik dowie się, jak tworzyć protokół postępowania i wewnętrzny regulamin udzielania tego typu zamówień, sporządzać i przekazywać do Prezesa UZP roczne sprawozdanie oraz jak przebiega kontrola zamówień. Pozna z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Grzegorz Mazurek

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. W komentarzu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych z przygotowaniem postępowania, tworzeniem opisu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Słownik zamówień publicznych

Słownik zamówień publicznych

Elżbieta Cierlica

Kompleksowe ujęcie Prawa zamówień publicznych w 166 hasłach. Wygodnie, merytorycznie i w zgodzie z najnowszymi przepisami (w oparciu o tekst ujednolicony Pzp z 24 sierpnia 2017 r.)! Wybitni eksperci w sposób jasny i praktyczny wyjaśniają najbardziej zawiłe kwestie związane z zamówieniami publicznymi.Aktualne Prawo zamówień publicznych w 166 hasłach. Słownik zamówień publicznych to pierwsza na rynku książka stworzona w oparciu o najnowszy stan prawny (obejmuje tekst ujednolicony

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy

Eliza Grabowska Szweicer

Książka przedstawia zasady i sposoby odrzucania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki publikacji zamawiający unikną przykrych konsekwencji związanych z wyborem oferty, która powinna zostać przez nich odrzucona. Wykonawcy dowiedzą się natomiast, jak przygotować ofertę, której zamawiający nie będzie mógł odrzucić. W opracowaniu wyjaśnione zostały między innymi następujące zagadnienia: Kiedy trzeba odrzucić ofertę, a kiedy należy wezwać wyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom