Grzegorz Wrona

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona


Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona

Grzegorz Wrona

Zdobyta przez autora praktyka o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany komentarz ma zatem walor czysto praktyczny. Dzięki komentarzowi Czytelnik otrzymuje m.in. wiedzę o tym jak: Odseparować sprawcę przemocy od ofiary? Wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty? Powołać zespół interdyscyplinarny? Stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzin

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck