Grzegorz Zubrzycki

- Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznie 2020, 1 kwietnia 2020 Komentarz


Ustawa o Vat

Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 września 2020, 1 listopada 2019, 1 stycznie 2020, 1 kwietnia 2020 Komentarz

Grzegorz Zubrzycki

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne zmiany w VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja przedstawia w sposób chronologiczny poszczególne zmiany, które wchodzą w życie w tych terminach, dokonując ich szczegółowego i przejrzystego omówienia. Wchodzące w życie zmiany to, m.in. - utworzenie centralnego Wykazu podatników VAT dla celów ich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex