Gurgul Stanisław

- Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz z aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców


Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz z aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Gurgul Stanisław

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Regulacje Covid-19). W komentarzu omówione zostały szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępowaniu restrukturyzacyjnym i skutkach tychże postępowań; przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 354.16 zł 369

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz Gurgul Beck

Gurgul Stanisław

Komentarz do ustawy Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) zawiera kompleksowe omówienie wszystkich przepisów ww. ustaw wraz z najnowszym orzecznictwem oraz literaturą. W komentarzu do prawa upadłościowego poruszane są zagadnienia dotyczące: ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępowaniu restrukturyzacyjnym i skutkach tychże postępowań; międzyna

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0,00 zł 0

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz

Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz

Gurgul Stanisław

Komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części. Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w przystępny i precyzyjny sposób przedstawia problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem wymienionych poniżej uregulowań. Prezentowana publikacja zawiera: - omówienie wielu możliwych st

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz

Gurgul Stanisław

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień: ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach, z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego oraz odrębnego postępowania upadłościowego, a także postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością. Ósme wydanie komentarza zawiera wszystkie ostatnie nowelizacje Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy z 22.7.2010 r., zgodnie z którą skar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz 2020

Prawo upadłościowe i naprawcze Komentarz 2020

Gurgul Stanisław

Zawiera obszerne porównanie do uprzednio obowiązującej w tym zakresie regulacji wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych poglądów doktryny. Komentarz jest adresowany przede wszystkim do sędziów oraz ich asystentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, a także aplikantów. Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji Prawa upadłościowego i napr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Gurgul Stanisław

Prawo upadłościowe i naprawcze jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dla obrotu gospodarczego. Zbiór obejmuje pełny wybór przepisów z tej dziedziny prawa, dotyczących upadłości przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, zakładów ubezpieczeń i banków. Całość poprzedza syntetycznie i interesująco napisane wprowadzenie autorstwa Stanisława Gurgula - sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wybitnego znawcy przedmiotu i zarazem doświadczenia praktyka. * Hasła przybli

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck