Guziejewska Beata

- Zrównoważony rozwój miast


Zrównoważony rozwój miast

Zrównoważony rozwój miast

Guziejewska Beata

Publikacja jest poświęcona finansom jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast, w dwóch kontekstach: krajowej polityki miejskiej oraz zrównoważonego rozwoju. Na tym tle omawiane są zagadnienia finansowania rozwoju miast, inwestycji, zadłużenia, rewitalizacji oraz zadań, takich w jaki sposób polityka mieszkaniowa czy ochrona zdrowia. Rozważania zostały podzielone na cztery części tematyczne, obejmujące: wybrane aspekty polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ź

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

FINANSE PUBLICZNE WOBEC WYZWAŃ GLOBALIZACJI NOWA SZATA GRAF

FINANSE PUBLICZNE WOBEC WYZWAŃ GLOBALIZACJI NOWA SZATA GRAF

Guziejewska Beata

Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Autorka omawia: Zjawisko globalizacji oraz jego wpływ na funkcje finansów publicznych, politykę fiskalną i usługi publiczne. Problemy oddziaływania globalizacji na dochody i wydatki publiczne. Relacje pomiędzy globalizacją a procesem decentralizacji – związane z jednej strony z systemem

Wydawnictwo: Poltext

Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

Guziejewska Beata

Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Autorka omawia: Zjawisko globalizacji oraz jego wpływ na funkcje finansów publicznych, politykę fiskalną i usługi publiczne. Problemy oddziaływania globalizacji na dochody i wydatki publiczne. Relacje pomiędzy globalizacją a procesem decentralizacji – związane z jednej strony z systemem

Wydawnictwo: Poltext