Halina Wojciechowska Piskorska

- Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji). Poradnik pracodawcy i służb bhp


Wypadki przy pracy poradnik pracodawcy i służb bhp

Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji). Poradnik pracodawcy i służb bhp

Halina Wojciechowska Piskorska

W książce wyd. Oddk Wojciechowska-Piskorska szczegółowo omawia zagadnienia związane z postępowaniem podczas wypadku przy pracy. Podaje liczne przykłady wypadków i praktyczne wskazówki dla prawidłowego ich kwalifikowania w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy i wykładnię. Dodatkową pomocą służy przykładowo wypełniona pełna dokumentacja powypadkowa. Przedstawione przykłady wypadków przy pracy na różnych stanowiskach (z omówieniem ich przyczyn i wniosków profilaktyczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wypadki przy pracy Poradnik pracodawcy i służb bhp

Wypadki przy pracy Poradnik pracodawcy i służb bhp

Halina Wojciechowska Piskorska

Rzetelne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków to podstawa profilaktyki wypadkowej, a prawidłowe zakwalifikowanie wypadku do kategorii wypadków przy pracy ma podstawowe znaczenie dla osób poszkodowanych, ze względu na postępowanie odszkodowawcze tj. przysługujące im świadczenia pieniężne. Poradnik omawia zagadnienia związane z postępowaniem podczas wypadku przy pracy z podaniem przykładów i wskazówek praktycznych dla prawidłowego ich kwalifikowania w oparciu o aktualne

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami podręcznik dla pracodawców

Halina Wojciechowska Piskorska

Podręcznik do szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami został opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Każdy temat programu został szczegółowo omówiony. I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w magazynach specjalistycznych (film na pendrivie)

BHP w magazynach specjalistycznych (film na pendrivie)

Halina Wojciechowska Piskorska

Stosując niebezpieczną substancję należy unikać nadmiernego jej gromadzenia w nieprzystosowanym do tego miejscu. Na danym stanowisku pracy powinna znajdować się tylko taka jej ilość, która potrzebna jest do zaplanowanych na dany dzień czynności. Większa ilość materiałów niebezpiecznych może być przechowywana tylko w specjalistycznym magazynie. Magazyn specjalistyczny to budowla spełniająca określone w przepisach warunki bezpiecznego przechowywania materiałów niebezpieczny

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Bezpieczna praca w magazynie obowiązki pracodawcy i pracownika (z licencją zamkniętą)

Bezpieczna praca w magazynie – obowiązki pracodawcy i pracownika (film na pendrivie)

Halina Wojciechowska Piskorska

Warunki i zakres użytkowania filmu: Licencja upoważnia Użytkownika do przechowywania i korzystania z jednej kopii filmu w ramach szkoleń organizowanych dla pracowników Kupującego, jak i na potrzeby związane ze świadczonymi przez Użytkownika usługami w zakresie szkoleń bhp (obsługa innych firm, niezależnie od ich liczby). Uwaga! Użytkownik nie ma prawa umieszczania i rozpowszechniania filmu na platformach e-learningowych, modyfikowania, dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją otwartą)

BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją otwartą)

Halina Wojciechowska Piskorska

Stosując niebezpieczną substancję należy unikać nadmiernego jej gromadzenia w nieprzystosowanym do tego miejscu. Na danym stanowisku pracy powinna znajdować się tylko taka jej ilość, która potrzebna jest do zaplanowanych na dany dzień czynności. Większa ilość materiałów niebezpiecznych może być przechowywana tylko w specjalistycznym magazynie. Magazyn specjalistyczny to budowla spełniająca określone w przepisach warunki bezpiecznego przechowywania materiałów niebezpieczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją zamkniętą)

BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją zamkniętą)

Halina Wojciechowska Piskorska

Stosując niebezpieczną substancję należy unikać nadmiernego jej gromadzenia w nieprzystosowanym do tego miejscu. Na danym stanowisku pracy powinna znajdować się tylko taka jej ilość, która potrzebna jest do zaplanowanych na dany dzień czynności. Większa ilość materiałów niebezpiecznych może być przechowywana tylko w specjalistycznym magazynie. Magazyn specjalistyczny to budowla spełniająca określone w przepisach warunki bezpiecznego przechowywania materiałów niebezpieczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK