Hanausek Tadeusz

- Kryminalistyka Zarys wykładu


Kryminalistyka Zarys wykładu

Kryminalistyka Zarys wykładu

Hanausek Tadeusz

Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych niezbędnych w zakresie przedmiotu, systemowo uporządkowanych i użytecznych z punktu widzenia pojmowanej sensu largo wiedzy prawniczej.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 336.941ms