Hanna Knysiak Sudyka

- Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu


sadowoadministracyjne-postepowanie-zarys-wykladu.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Hanna Knysiak Sudyka

Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Podręczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-postepowanie-sadowoadministracyjne-podrecznik.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne

Hanna Knysiak Sudyka

Publikacja uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka zaskarżenia - sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, postępowania mediacyjnego.Podręcznik

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 55.19 zł 69

postepowanie-administracyjne-9788326481888.jpg

Postępowanie administracyjne

Tadeusz Woś

Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj. - struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (organ prowadzący, strony i podmioty na prawach strony),- czynności procesowe p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 61.78 zł 79