Hanna Knysiak Sudyka

- Postępowanie sądowoadministracyjne


ksiazka-postepowanie-sadowoadministracyjne-podrecznik.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś

Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka zaskarżenia - sprzeciwu od decyzji kasacyjnych,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 53.89 zł 69

postepowanie-administracyjne-9788326481888.jpg

Postępowanie administracyjne

Tadeusz Woś

Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj. - struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (organ prowadzący, strony i podmioty na prawach strony),- czynności procesowe p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 60.83 zł 79

sadowoadministracyjne-postepowanie-zarys-wykladu.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Hanna Knysiak Sudyka

Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Podręczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 45.42 zł 59

postepowanie-sadowoadministracyjne-wos-ksiazka.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Tadeusz Paweł Woś

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadministracyjnego wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Obecne wydanie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W celu ułatwien

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postepowanie-sadowoadministracyjne-Wos.jpg

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Tadeusz Paweł Woś

Książka dla studentów prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji publicznej, którym w związku z wykonywanym zawodem znajomość postępowania sądowoadministracyjnego jest nieodzowna. Podręcznik zawiera peł

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, wprowadzonego ustawami – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Książka została opraco

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Książka została opracowana przede wszystkim z myślą o studentach prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten prze

Wydawnictwo: LexisNexis Polska