Haski Ksawery

- Karta podatkowa 2020 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami


Karta podatkowa 2019 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Karta podatkowa 2020 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Haski Ksawery

W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów pracownika. Opisano również:- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika, - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,- inne kwestie związane z kartą podatkową na 2018 rok. W książce podano również skrócone informacje o podatku VAT po 1 stycznia 2018 r. oraz innych podatkach i opłatach fiskalnych. Stan prawny 01 stycznia 2018 rok

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020

Haski Ksawery

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2018. W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:- podatkowej księgi przychodów i rozchodów, - zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, - karty podatkowej - amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - podatku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2019

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2020

Haski Ksawery

Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. W książce o dokumentacji i ewidencji pracowniczej 2018 są przedstawione:- zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych - zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy - gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Karta podatkowa 2019 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Karta podatkowa 2020 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Haski Ksawery

Jedną z form opodatkowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest Karta Podatkowa, z której mogą korzystać również wspólnicy spółki cywilnej. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują stawki karty podatkowej ogłoszone przez Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 roku zamieszczone w monitorze 24 listopada 2015 roku. W książce Karta Podatkowa 2016 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2019

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2020

Haski Ksawery

Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2017 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. W książce o dokumentacji i ewidencji pracowniczej 2017 są przedstawione:- zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych - zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy - gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Karta podatkowa 2019 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Karta podatkowa 2020 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Haski Ksawery

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują stawki karty podatkowej ogłoszone w Obwieszczeniu z dnia 29.10.2016 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim. Utrzymano dotychczasowe przepisy o zasadach opodatkowania kartą podatkową. W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów pracownika. Opisano również:- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika, - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,- in

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020

Haski Ksawery

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2017. W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:- podatkowej księgi przychodów i rozchodów, - zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, - karty podatkowej - amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, - podatku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2019

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2020

Haski Ksawery

Zestaw podstawowych wzorów z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców. Z nowym wzorem umowy o pracę, obowiązującym od 22 lutego 2016 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. Zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy. Gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej. Zasady przechowywania i archiwizowania akt. Wzory:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych

Haski Ksawery

Poradnik o zryczałtowanych formach opodatkowania osób fizycznych w roku podatkowym. W książce omówiono zasady stosowania podatku dla:- podatników, którzy wybrali formą opodatkowania według stawek 20, 17, 10, 8.5, 5.5, 3 i 2% - osób duchownych, które opłacają podatek dochodowy od przychodów według kwartalnych stawek ryczałtowych - osób wykonujących wolny zawód - osiągających przychody z umowy najmu i dzierżawy - od zbycia praw majątkowych lub nieruchomości. Nowością jes

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2019

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2020

Haski Ksawery

Praktyczny poradnik z komentarzem i zasadami prowadzenia dokumentacji i ewidencji pracowniczej dla pracodawców według znowelizowanych i najnowszych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych, w tym ustawy o VAT, obowiązujących w 2015 roku. Zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy. Gotowe wzory dokumentacji i ewidencji pracowniczej. Zasady przechowywania i archiwizowania akt.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma