Helena Ciepła

- MERITUM Prawo rodzinne


ksiazka-meritum-prawo-rodzinne.jpg

MERITUM Prawo rodzinne

Jolanta Bucińska

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych. Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z pu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 194.69 zł 259

obrot-nieruchomosciami-notariusz.jpg

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 181.49 zł 239

postepowanie-wieczystoksiegowe-wolters.jpg

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełniony

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 120.99 zł 159

roszczenia-gruntow.jpg

ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE BYŁYM WŁAŚCICIELOM TZWGRUNTÓW WARS

Helena Ciepła

Publikacja jest w dotychczasowej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnej problematyki dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli (i ich następców prawnych) tzw. gruntów warszawskich na drodze postępowania administracyjnego i sądowego. Autorzy w sposób szczegółowy i przystępny omawiają poszczególne postanowienia dekretu z dnia 26 paździer

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Komentarzsprawrodzinnych2013.jpg

Komentarz do spraw rodzinnych Komentarze z wokandy

Helena Ciepła

Niniejsza książka ukazuje się jako pierwsza publikacja w nowej serii „Komentarze z wokandy”. Podstawowym walorem książek tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Komentarz do spraw rodzinnych – zrywając z dotychczasowym kanonem

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

WSPA-0106.jpg

Prawo cywilne materialne Cz 1 Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze

Helena Ciepła

Seria adresowana do aplikantów aplikacji prawniczych jest yademecum wiedzy niezbędnej przy realizacji zajęć szkoleniowych oraz przygotowywania się do kolokwiów i egzaminów w trakcie odbywania aplikacji. Może być przydatna dla studentów prawa, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność stosowania prawa, zarówno w toku studiów, jak i przed wyborze rodzaju aplikacji prawnicz

Wydawnictwo: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

wspa-01062.jpg

Prawo cywilne rzeczowe Część 2 Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze

Helena Ciepła

Seria adresowana do aplikantów aplikacji prawniczych jest vademecum wiedzy niezbędnej przy realizacji zajęć szkoleniowych oraz przygotowywania się do kolokwiów i egzaminów w trakcie odbywania aplikacji. Może być przydatna dla studentów prawa, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność stosowania prawa, zarówno w toku studiów, jak i przy wyborze rodzaju aplikacji prawnicze

Wydawnictwo: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Wzorydeweloperskichpism.jpg

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Komentarze LexisNexis

Helena Ciepła

W ostatnich latach wzrasta ranga i rola umów deweloperskich na rynku mieszkaniowym. Popyt na lokale mieszkalne wpływa na dynamiczny rozwój usług deweloperskich, świadczonych na podstawie szczególnego rodzaju umowy, której charakter prawny budzi kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Zjawisko zawierania przez zainteresowane podmioty takich umów w ramach ogólnej swobod

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

LNWP-6692-4x.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Helena Ciepła

Wzory i objaśnienia do nich uwzględniają najnowsze zmiany ustawodawcze wprowadzone ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), które wchodzą w życie 13 czerwca 2009 r. Dotyczą one ustalenia oraz zaprzeczenia macierzyństwa i ojcostwa, ustalenia bezskuteczności uznania dziecka, a także kontaktów rodz

Wydawnictwo: LexisNexis Polska