Helena Ciepła

- Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC


Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205 Reforma KPC

Duże Komentarze Becka

Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: sądu, prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, stron, kosztów procesu i postępowania (art. 125-205). Autorami komentarza jest 30 osób – są to sędziowie SN, SA i sądów okręgowych, adwokaci i radcowie prawni oraz notariusze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729 Reforma KPC 2020

Reforma KPC 2019

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- postępowania w sprawach małżeńskich,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,- postępowania w sprawach o naruszenie posiadania,- postępowania w sprawach z zakresu regula

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste skutki prawne wygaśnięcia Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Biblioteka notariusza

Książka omawia skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności i jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych. Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.in.:- - sprzedaży i darowizny nieruchomości,- ograniczeń w obrocie nieruchomościami,- umowy dewe

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego

Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego a przekształcenie tego prawa w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Helena Ciepła

Skutki prawne wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego a przekształcenie tego prawa w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis. Autorki omawiają najczęstsze błędy popełniane we wnioskach w elektronicznym postępowaniu wiecz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Helena Ciepła

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Trzecie wydanie zostało poszerzone o zagadnienia związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy - Kodeks postęp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE BYŁYM WŁAŚCICIELOM TZWGRUNTÓW WARS

Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich

Helena Ciepła

Publikacja jest w dotychczasowej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnej problematyki dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli (i ich następców prawnych) tzw. gruntów warszawskich na drodze postępowania administracyjnego i sądowego. Autorzy w sposób szczegółowy i przystępny omawiają poszczególne postanowienia dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz wyjaśniają isto

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy

Helena Ciepła

Książka wyd. LexisNexis skierowana dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, a także firm deweloperskich, banków i innych podmiotów zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono i rozstrzygnięto problemy prawne, jakie sygnalizowali uczestnicy organizowanych szkoleń z zakresu aspektów prawnych ustawy deweloperskiej. Aby uczynić to opracowanie jak najbardziej przydatnym, przyję

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Piasecki Kazimierz

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: - sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego), - prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów , - stron (zdolność sądowa i procesowa, współuczestnictwo w sporze, inter

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck