Helena Ciepła

- Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków


postepowanie-wieczystoksiegowe-wolters.jpg

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Książka przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełnionych formularzy urzędowych wniosków o wpis.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 123.19 zł 159

obrot-nieruchomosciami-notariusz.jpg

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 186.99 zł 239

hipoteka-po-nowelizacji-834392i.jpg

Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Helena Ciepła

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykładowych spraw hipotecznych wraz z rozwiązaniami. Trzecie wydanie zostało poszerzone o zagadnienia związane ze stosowani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 106.69 zł 129

Ustawaochronaprawnabywcylokalu.jpg

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy

Helena Ciepła

Książka wyd. LexisNexis skierowana dla notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych, a także firm deweloperskich, banków i innych podmiotów zajmujących się problematyką rynku mieszkaniowego. W książce w bardzo przystępny sposób przedstawiono i rozstrzygnięto problemy prawne, jakie sygnalizowali uczestnicy organizowanych szkoleń z zakresu aspek

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

kpc-komentarz-becka-tom1.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Duże Komentarze Becka

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205. Tom 1 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.:- sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego),- prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzeczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kpc-komentarze-becka-marciniak-tom3.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Andrzej Marciniak

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- postępowania w sprawach małżeńskich,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kodeks-postepowania-2016-beck-komentarz-marciniak.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do artykułów 1-366 Tom 1

Piasecki Kazimierz

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–366. Tom I zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.: - sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego), - prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ksiazka-meritum-prawo-rodzinne.jpg

MERITUM Prawo rodzinne

Jolanta Bucińska

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych. Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z pu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

roszczenia-gruntow.jpg

ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE BYŁYM WŁAŚCICIELOM TZWGRUNTÓW WARS

Helena Ciepła

Publikacja jest w dotychczasowej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnej problematyki dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli (i ich następców prawnych) tzw. gruntów warszawskich na drodze postępowania administracyjnego i sądowego. Autorzy w sposób szczegółowy i przystępny omawiają poszczególne postanowienia dekretu z dnia 26 paździer

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska