Helena Ciepła

- Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków


postepowanie-wieczystoksiegowe-wolters.jpg

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Helena Ciepła

Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.W opracowaniu zawarto obszerny katalog przykładów prawidłowo wypełniony

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 122.43 zł 159

obrot-nieruchomosciami-notariusz.jpg

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej są wzory pism stosowanych w obrocie nieruchomościami. Autorki omawiają zagadnienia dotyczące m.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 181.49 zł 239

kpc-komentarz-becka-tom1.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do art. 1–205

Duże Komentarze Becka

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1–205. Tom 1 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.:- sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego),- prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzeczn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

kpc-komentarze-becka-marciniak-tom3.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Tom 3 Komentarz do art. 425–729

Andrzej Marciniak

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- postępowania w sprawach małżeńskich,- postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,- postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-meritum-prawo-rodzinne.jpg

MERITUM Prawo rodzinne

Jolanta Bucińska

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych. Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z pu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

roszczenia-gruntow.jpg

ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE BYŁYM WŁAŚCICIELOM TZWGRUNTÓW WARS

Helena Ciepła

Publikacja jest w dotychczasowej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnej problematyki dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli (i ich następców prawnych) tzw. gruntów warszawskich na drodze postępowania administracyjnego i sądowego. Autorzy w sposób szczegółowy i przystępny omawiają poszczególne postanowienia dekretu z dnia 26 paździer

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Komentarzsprawrodzinnych2013.jpg

Komentarz do spraw rodzinnych Komentarze z wokandy

Helena Ciepła

Niniejsza książka ukazuje się jako pierwsza publikacja w nowej serii „Komentarze z wokandy”. Podstawowym walorem książek tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Komentarz do spraw rodzinnych – zrywając z dotychczasowym kanonem

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

WSPA-0106.jpg

Prawo cywilne materialne Cz 1 Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze

Helena Ciepła

Seria adresowana do aplikantów aplikacji prawniczych jest yademecum wiedzy niezbędnej przy realizacji zajęć szkoleniowych oraz przygotowywania się do kolokwiów i egzaminów w trakcie odbywania aplikacji. Może być przydatna dla studentów prawa, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność stosowania prawa, zarówno w toku studiów, jak i przed wyborze rodzaju aplikacji prawnicz

Wydawnictwo: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

wspa-01062.jpg

Prawo cywilne rzeczowe Część 2 Vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze

Helena Ciepła

Seria adresowana do aplikantów aplikacji prawniczych jest vademecum wiedzy niezbędnej przy realizacji zajęć szkoleniowych oraz przygotowywania się do kolokwiów i egzaminów w trakcie odbywania aplikacji. Może być przydatna dla studentów prawa, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność stosowania prawa, zarówno w toku studiów, jak i przy wyborze rodzaju aplikacji prawnicze

Wydawnictwo: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji