Henry Kimsey House

- Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życiu zestaw narzędzi coacha dostępny online


Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życiu

Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życiu zestaw narzędzi coacha dostępny online

Henry Kimsey House

Model transformacyjnego procesu porozumiewania się, który pozwala jednostkom na wszystkich poziomach organizacji budować silne, oparte na współpracy relacje. W najnowszym wydaniu książki autorzy proponują rozszerzenie swojego pionierskiego modelu coachingu koaktywnego, podkreślającego partnerstwo klienta i coacha, o kwestię zarządzania organizacją przez liderów. Nowe wydanie książki zostało wzbogacone o: - przykłady rozmów pomiędzy coachem i klientem w ramach sesji coachingow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Coaching koaktywny

Coaching koaktywny

Henry Kimsey House

Poza przekonującymi analizami wpływu poszczególnych kompetencji na skuteczność coachingu i zaangażowanie klienta książka zawiera : przykłady rozmów na sesjach coachingowych, zaczerpnięte z doświadczenia autorów w pracy z tysiącami przyszłych coachów i klientów w różnych krajach, zestaw narzędzi coacha, obejmujący przydatne ćwiczenia, kwestionariusze, formularze i listy kontrolne, informacje na temat coachingu prowadzonego dla zespołów i systemów relacji, uaktualnioną te

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska