Henryk Dzwonkowski

- Egzamin na doradcę podatkowego Testy + Kazusy + Pytania otwarte 2020


Egzamin na doradcę podatkowego Testy + Kazusy + Pytania otwarte

Egzamin na doradcę podatkowego Testy + Kazusy + Pytania otwarte 2020

Mariusz Jabłoński

W skład pakietu wchodzą: Egzamin na doradcę podatkowego. Testy, Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy, Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte. Komplet publikacji zawierający testy, kazusy z rozwiązaniami oraz pytania otwarte z odpowiedziami, które pomogą w fachowym przygotowaniu do egzaminu na doradcę podatkowego. Książki uwzględniają najnowszą uchwałę z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/2019 oraz zawierają dostęp online do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 594,29 zł 697

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne. 6. wydanie zawiera uchwalone zmiany wchodzące w życi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 252,21 zł 299

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka

Henryk Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych – momentu powstania, wygaśnięcia czy terminów ich płatności wraz z korektą deklar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 346,49 zł 399

Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych

Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych tworzenie opinii podatkowych wraz z wzorami opinii

Henryk Dzwonkowski

Autorzy opracowania skupili się na praktycznych aspektach tworzenia opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego i przystępnym wskazaniu standardów ich tworzenia. W książce poruszono nie tylko zagadnienia dotyczące celu sporządzania opinii podatkowych i ich roli, w tym przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, ale także omówiono niektóre rodzaje opinii podatkowych, elementy konstrukcji, etyczne aspekty ich sporządzania, i kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej za wyda

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 153,29 zł 179

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 17.1.2019 r. Nr 2/VII/ 2019 r., która wchodzi w życie z dniem 1.3.2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupę przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie egzaminacyjne. Publikac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,zrozumieć z łatwością istotę konkretnych regulacji i zmian oraz rozwiać wątpliwości interpretacyjne,odkr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo finansowe Dzwonkowski Gliniecka

Prawo finansowe Dzwonkowski Gliniecka

Henryk Dzwonkowski

Podręcznik wyd. Beck zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zaintersuje studentów, a także te grupy zawodowe, które zajmują się stosowaniem działów prawa finansowego. W opracowaniu dzieła wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego i Śląskiego. Podręcznik jest dziełem, które obejmuje prawo finansowe bez prawa podatkowego. Jego uzupełnieniem jest Prawo podatkowe pod red. Henryka Dzwonkowskiego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020

Henryk Dzwonkowski

Książka z pytaniami otwrtymi zawiera aktualny stan prawny, a także prezentuje stan prawny od 1.3.2017 r. według ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) oraz ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). W miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa, która będzie podpo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo podatkowe Dzwonkowski Skrypty Becka

Prawo podatkowe Dzwonkowski Skrypty Becka

Henryk Dzwonkowski

Czołowi wykładowcy prawa podatkowego ze wszystkich polskich uniwersytetów przygotowali dla Was prezent, a dla siebie pomoc dydaktyczną szczególnego rodzaju. Oto otrzymujecie w jednym, bardzo ograniczonym dla celów egzaminacyjnych podręczniku, dostęp do całej wiedzy o prawie podatkowym. Podręcznik zawiera pogrubione hasła, które stanowią gotowy zestaw odpowiedzi na większość pytań, z którymi można się zetknąć na egzaminach. Dokonaliśmy wyboru merytorycznego, eliminując w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Henryk Dzwonkowski

Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą zmieniającą z 23.2.2015 r. Nr 1/VI/2015, obowiązującą od 9.3.2015 r. oraz uchwałą zmieniającą z 23.10.2015 r. Nr 4/VI/2015, obowiązującą od 24.10.2015 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grup

Wydawnictwo: C.H. Beck