Henryk Dzwonkowski

- Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck


Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 17.1.2019 r. Nr 2/VII/ 2019 r., która wchodzi w życie z dniem 1.3.2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub gr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania zobowiązań podatkowych –

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 310.29 zł 349

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 17.1.2019 r. Nr 2/VII/ 2019 r., która wchodzi w życie z dniem 1.3.2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub gr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowiązań podatkowych.Kolejne już, 7. wydanie Komentarza, dzięki kompleksowemu opracowaniu pomoże Czytelnikowi:ułatwić rozumienie wyjątkowo zawiłych kwestii prawa podatkowego,zrozumieć z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 299.59 zł 349

Prawo finansowe Dzwonkowski Gliniecka

Prawo finansowe Dzwonkowski Gliniecka

Henryk Dzwonkowski

Podręcznik wyd. Beck zawiera ogólne zagadnienia prawa finansowego, prawo budżetowe, bankowe, walutowe, i dewizowe, które zaintersuje studentów, a także te grupy zawodowe, które zajmują się stosowaniem działów prawa finansowego. W opracowaniu dzieła wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego i Śląskiego. Podręcznik jest dziełem, które obejmuje prawo finansowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2019

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2019

Henryk Dzwonkowski

Książka z pytaniami otwrtymi zawiera aktualny stan prawny, a także prezentuje stan prawny od 1.3.2017 r. według ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947) oraz ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). W miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo podatkowe Dzwonkowski Skrypty Becka

Prawo podatkowe Dzwonkowski Skrypty Becka

Henryk Dzwonkowski

Czołowi wykładowcy prawa podatkowego ze wszystkich polskich uniwersytetów przygotowali dla Was prezent, a dla siebie pomoc dydaktyczną szczególnego rodzaju. Oto otrzymujecie w jednym, bardzo ograniczonym dla celów egzaminacyjnych podręczniku, dostęp do całej wiedzy o prawie podatkowym. Podręcznik zawiera pogrubione hasła, które stanowią gotowy zestaw odpowiedzi na większość pytań

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte 2019

Egzamin na doradcę podatkowego pytania otwarte 2019

Henryk Dzwonkowski

Książka składa się z 2 tomów rok 2013 i Suplementu aktualizacja 2014. Najnowsze opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte do ustnego egzaminu na doradcę podatkowego, ilustrowane orzecznictwem i interpretacjami MF. Opracowanie dotyczy wykazu pytań ogłoszonych uchwałą nr 14/V/2014 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego 13.05.2014 roku. Oddajemy do rąk Czytelnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte

Henryk Dzwonkowski

Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą zmieniającą z 23.2.2015 r. Nr 1/VI/2015, obowiązującą od 9.3.2015 r. oraz uchwałą zmieniającą z 23.10.2015 r. Nr 4/VI/2015, obowiązującą od 24.10.2015 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opis

Wydawnictwo: C.H. Beck