Henryk Pietrzkowski

- Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych


Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych to publikacja przygotowana dla praktyków - adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, występujących przed sądami w sprawach cywilnych. Stanowi doskonały i sprawdzony materiał w przygotowaniach do egzaminu zawodowego po aplikacji z zakresu prawa cywilnego. Przydatna jest także dla sędziów, referendarzy sądowych, asystentó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

For took: 345.272ms