Hołyst Brunon

- Psychologia kryminalistyczna


Psychologia kryminalistyczna

Psychologia kryminalistyczna

Hołyst Brunon

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania,

Wydawnictwo: Difin

Cena: 187.19 zł 235

Kryminalistyka Hołyst Brunon

Kryminalistyka Hołyst Brunon

Hołyst Brunon

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 162.55 zł 219

Przeciwko życiu Tom 3

Przeciwko życiu Tom 3

Hołyst Brunon

W tomie 3 Autor dokonał analizy kwestii obejmujących działania jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, uwarunkowania sytuacyjne i kulturowe).

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 101.47 zł 139

Doprawdy litość to zbrodnia

Doprawdy litość to zbrodnia

Hołyst Brunon

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz innych dziedzin, w szczeg

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 53.43 zł 69.9

Przeciwko życiu Tom 2 Determinanty społeczne i kulturowe

Przeciwko życiu Tom 2 Determinanty społeczne i kulturowe

Hołyst Brunon

W tomie 2 zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. wojen, konfliktów społecznych oraz terroryzmu. Autor podejmuje próbę dokonania integracji i syntezy wiedzy dotyczącej problematyki zagrożeń życia, co stanowi przedsięwzięcie, które nie zostało dotąd w tak szerokim zakresie podjęte ani w literaturze polskiej, ani obcojęzycznej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 101.47 zł 139

Wiktymologia

Wiktymologia

Hołyst Brunon

Niniejsze wydanie odbiega swoją treścią i zakresem od Wiktymologii z 2006 roku. Zrezygnowano z niektórych rozdziałów, a zamiast nich zostały omówione nowe zagadnienia, takie jak: - wiktymologia kulturowa, - teoretyczne perspektywy wiktymizacji kryminalnej, - wiktymizacja osób o odmiennej orientacji seksualnej, - kredytobiorcy jako ofiary, - płeć w relacji do wiktymizacji. W podręczniku

Wydawnictwo: LexisNexis

Przeciwko życiu Tom 1 Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia

Przeciwko życiu Tom 1 Perspektywy badawcze problematyki zagrożeń życia

Hołyst Brunon

Składająca się z czterech tomów seria wydawnicza Przeciwko żyiu została poświęcona najbardziej fundamentalnym i nieustannie aktualnym problemom zagrożeń życia człowieka. Zagadnienie to dotyczy jednej z naszych podstawowych potrzeb: potrzeby bezpieczeństwa. Jej deprywacja uniemożliwia prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny. Jest zatem oczywiste, że kwestia zagrożeń l

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 94.17 zł 129

Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji

Bezpieczeństwo Tom 5 Programy promocji

Hołyst Brunon

Promocja bezpieczeństwa to działania zmierzające do jego upowszechniania, lansowania i popularyzacji. Układ i zakres tomu V - podobnie w jaki sposób w poprzednich czterech tomach cyklu - jest spójny i ciekawie ujęty. Poza promocją bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Czytelnik znajdzie w nim między innymi rozważania o inicjatorach i organizatorach działań, o grupach s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 122.20 zł 169

Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4

Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego Tom 4

Hołyst Brunon

W tomie 4 cyklu zostały opisane zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, wynikające z narastania terroryzmu, konfliktów i problemów społecznych, coraz większej liczby odnotowywanych chorób cywilizacyjnych, wyczerpania nieodnawialnych źródeł energii oraz zasobów planety, a także wielu aspektów codziennego życia niosących ze sobą brak poczucia bezpieczeństwa człowieka.

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN

Bezpieczeństwo społeczeństwa 3

Bezpieczeństwo społeczeństwa 3

Hołyst Brunon

Ogólne idee bezpieczeństwa Środowiskowe determinanty bezpieczeństwa Wpływ przestępczości na bezpieczenstwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN