Hrycaj Anna

- Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Hrycaj Anna

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania upadłościowego, przedstawiają propozycje wzorów postanowień sądu upadłościowego i sędziego-komisarza. Uwzględniają też zmiany w stanie prawnym, k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe System Prawa Handlowego Tom 6

Hrycaj Anna

Książka wnikliwie i kompleksowo omawia zagadnienia dotyczące nowej ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) oraz ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) po zmianach obowiązujących od 1.1.2016 r. Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowią kompleksową regulację prawną , której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalności

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck