Hrycaj Anna

- Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym


Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Hrycaj Anna

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania upadłościowego, przedstawiają propozycje wzorów postanowień sądu upadłościowego i sędziego-komisarza. Uwzględniają też zmiany w stanie prawnym, k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer