Hudziak Beata

- Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce


Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce

Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce

Hudziak Beata

Niektóre z obowiązków wobec organów podatkowych nie wymagają od nas osobistego stawiennictwa w siedzibie organu podatkowego. Oznacza to, iż przy ich wykonywaniu możemy skorzystać z osoby pełnomocnika. Autorzy, doświadczeni doradcy podatkowi, szczegółowo omawiają instytucję pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Przykłady, praktyczne wskazówki oraz zestaw gotowych pytań i odpowiedzi pokazują, w jaki sposób prawidłowo ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób działać przez n

Wydawnictwo: ODDK

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Hudziak Beata

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. 2 – 48 załącznika nr 14 do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako szeroko rozumiane usługi

Wydawnictwo: ODDK