Ireneusz Kunicki

- Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz


Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Ireneusz Kunicki

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), która wejdzie w życie 1.1.2019 r. Ustawa ta zastąpi ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1309) w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. Ustawa stanowi kompleksowe omówienie kosztów postępowań prowadzonych prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 128.95 zł 149

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Postępowanie cywilne w zarysie Broniewicz

Witold Broniewicz

Podręcznik z postępowania cywilnego obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji dokonanych przepisami: Prawo restrukturyzacyjne, o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych met

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Ireneusz Kunicki

Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 67a–67o PrPacjentU) stanowi jedną z dróg dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę poniesioną przez pacjenta w następstwie tzw. zdarzenia medycznego, a przy tym drogę alternatywną wobec drogi sądowej. Postępowanie to zasługuje zatem na upowszechnienie w świadomości społecz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck