Iwona Wrześniewska Wal

- Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich


Błędy medyczne - odpowiedzialność lekarza i placówki medycznej z płytą CD Jak uniknąć kosztownych pułapek

Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich

Iwona Wrześniewska Wal

Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie odgrywają w kształtowaniu tych zasad. Publikacja przybliża również procedury postępowania przed sądami lekarskimi w kolejnych instancjach: Okręgowym Sądzie Lekarskim, Naczelnym Sądzie Lekarskim oraz w trybie kasacji do Sądu Najwyższego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich

Zawód lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich

Iwona Wrześniewska Wal

Prezentowana książka to praktyczne omówienie podstaw odpowiedzialności zawodowej lekarzy przed sądami lekarskimi. Przedstawia kluczowe zasady, na jakich powinno opierać się stawianie diagnozy i leczenie pacjenta oraz rolę, jaką sądy lekarskie odgrywają w kształtowaniu tych zasad. Publikacja przybliża również procedury postępowania przed sądami lekarskimi w kolejnych instancjach: Okręgowym Sądzie Lekarskim, Naczelnym Sądzie Lekarskim oraz w trybie kasacji do Sądu Najwyższego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce

Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce

Iwona Wrześniewska Wal

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz postępowania przed sądami lekarskimi. Zwrócono także uwagę na powiązanie odpowiedzialności zawodowej lekarzy z odpowiedzialnością karną. W poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:- postępowanie przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oraz przed sądami lekarskimi,- system środków zaskarżenia (odwołanie i zażalenie) służące kontroli orzeczeń pierwszej inst

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska