Izabela Świderek

- Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych


Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rach

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 135.41 zł 159

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Izabela Świderek

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych, w której szczegółowo omówiono:- zakres pojęciowy środkó

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 136.90 zł 189

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypo

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 129.58 zł 178.5

Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

dr Mieczysława Cellary

Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne). Z uwagi na roczny wymiar budżetu państwa, budżetów JST i planów finansowych jednostek sektora finansó

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 96.75 zł 129

Plan Finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan Finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Izabela Świderek

Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. Dzięki książce Plan finansowy dowiesz się jakie są zasady budowania planu finansowego, poznasz różne, zgodne z obowiązujący

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

Izabela Świderek

Książka z zamknięciA roku 2016 obowiązkowa w każdej jsfp. Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne ( jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) powinni wykonać, zanim zamkną swoje księgi

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

Izabela Świderek

Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokumentacji finansowej do jednostki, poprawnie przeprowadzić inwentaryzację oraz sprawdzić prawidłowość zapisów w księgach rachunkowych. Każda z tych c

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Cena: 0.00 zł 0