Izabela Świderek

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych z suplementem elektronicznym

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Izabela Świderek

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie jest książka wydawnictwa ODDK, w której szczegółowo omówiono: zakres pojęciowy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz WNiP w prawie bilansowym i podatkowym z wykazaniem konsekwencji i problemów związanych z brakiem jednolitości przepisów, za

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 145.21 zł 189

Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych

Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej

Dorota Adamek Hyska

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. gospodarka żywieniowa (dokumentacja, uzgodnienia z intendentem, księgowania, kontrola, kalkulacja kosztów, przychody z tego tytułu a wydatki), księgowanie dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach, egzekucja i umarzenie opłat za żywienie oraz za pobyt w przedszkolu, ks

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny

Elżbieta Dworak

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w jednostkach pomocy społecznej, np. dochody z zadań zleconych, nienależnie pobrane świadczenia, refund

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych

Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych

Monika Kaczurak Kozak

Książka ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2015 r., oraz podczas prowadzeniu ewidencji księgowej w 2016 roku. Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w samorządowych zakładach budżetowych. W książce przedstawiamy: - Ponad 150 schematów księgowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej

Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej

Katarzyna Woźniczko

Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów związanych z zarządzaniem jednostką oświatową. Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu prawa oświatowego odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia jednostki oświatowe. Należy tu wymienić: - zasady przeprowadzania rekrutacji na nowych zasadach,- problemy związane z wdrażaniem w życie programu darmowych podręczników, - najważniejsze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Izabela Świderek

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Jest to podstawowy akt prawny dla każdego księgoweg

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych

dr Mieczysława Cellary

Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne). Z uwagi na roczny wymiar budżetu państwa, budżetów JST i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych koniec roku ma istotne zdarzenie dla wielu aspektów ich działalności. Oznacza wyga

Wydawnictwo: C.H. Beck

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach sektora publicznego

Izabela Świderek

Książka z zamknięciA roku 2016 obowiązkowa w każdej jsfp. Inwentaryzacja, naliczenie odsetek, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko część z czynności, które księgowi rozliczający jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne ( jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) powinni wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe za 2016 rok. Publikacja to kompendium wiedzy, omawiające wszystkie niezbędne czynnośc

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Plan Finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan Finansowy 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Izabela Świderek

Podstawą gospodarki finansowej każdej samorządowej jednostki budżetowej jest plan finansowy, który stanowi część budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zasady opracowywania oraz dokonywania zmian w planie finansowym jednostki. Dzięki książce Plan finansowy dowiesz się jakie są zasady budowania planu finansowego, poznasz różne, zgodne z obowiązującymi przepisami, możliwości dokonywania zmian w zatwierdzonym planie finansowym, przeczytasz o prak

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego