Izabela Motowilczuk

- Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego 2019


Amortyzacja i środki trwałe w firmie

Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego 2019

Izabela Motowilczuk

W publikacji przedstawiono zasady nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania oraz dokumentowania środków trwałych, a także ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania

Wydawnictwo: Infor