Izabela Motowilczuk

- Należności cywilnoprawne ustalanie, pobieranie i ewidencja część I Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3/2020