Izabela Nowacka

- Wynagrodzenia 2021 Rozliczenie płac w praktyce


Wynagrodzenia 2020 Rozliczenie płac w praktyce

Wynagrodzenia 2021 Rozliczenie płac w praktyce

Izabela Nowacka

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzrostem kosztów uzyskania przychodów. W poradniku wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnie

Wydawnictwo: Infor

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia 2021 Rozliczanie płac w praktyce nowe zasady naliczania PIT od wynagrodzeń

Izabela Nowacka

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem skali podatkowej i wzrostem kosztów uzyskania przychodów. W poradniku wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnie

Wydawnictwo: Infor

Zmiany w wynagrodzeniach

Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2021 roku Rozliczanie płac w praktyce

Izabela Nowacka

Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej są to: stały składnik – określany jako wynagrodzenie zasadnicze – oraz zmienne lub stałe dodatki albo premie. Są one różne u poszczególnych pracodawców, co często wynika ze specyfiki prowadzonej działalności. Ze względu na tę różnorodność, a także zdarzenia, które powodują utratę prawa do wynagrodzenia i zastępczo powstanie prawa do innych świadczeń, ustalanie pensji pracowniczej oraz in

Wydawnictwo: Infor Biznes

Praktyczne aspekty prawa pracy

Praktyczne aspekty prawa pracy

Katarzyna Dąbrowska

Niezbędna książka dla księgowych, oraz właścicieli firm. Zawiera informacje m.in.na temat rozliczania czasu pracy oraz sporządzanie list płac, praktyczne przykłady sposobów naliczania wynagrodzeń. Jak zmiana wymiaru etatu pracownika wpływa na obliczanie wynagrodzenia urlopowego i chorobowego? Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń pracownikowi, który otrzymuje przychody z różnych tytułów? Jakie są koszty uzyskania przychodu, gdy wynagrodzenie jest niższe lub równe 100 zł?

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.