Izabela Ratusińska

- Kodeks spółek handlowych ze skorowidzem i hasłami