Izabella Gil

- Postępowanie upadłościowe 2019 współczesne problemy stosowania


Prawo upadłościowe Komentarz

Postępowanie upadłościowe 2019 współczesne problemy stosowania

Izabella Gil

Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym. Prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowymNiewypłacalność spółki handlowej w rozumieniu interpretacja z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowegoSprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu upadłościowymWpływ ogłoszenia upadłości na wykonanie u

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie cywilne Gil

Postępowanie cywilne Gil

Izabella Gil

Książka z postępowania cywilnego zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, niezbędne do poznania podstawowych instytucji, ale także postępowań o charakterze pomocniczym, czy incydentalnym. Umożliwia poznanie zagadnień teoretycznych, jednocześnie zawarto w nim omówienie poszczególnych instytucji w aspekcie praktycznym, z wykorzystaniem dorobku orzecznictwa. Opracowanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego, które miały ch

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Izabella Gil

W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w relacji do postępowania upadłościowego oraz informatyzację postępowania cywilnego. Oprócz zagadnień teoretycznoprawnych przedstawiono wiele praktycznych aspektów dotyczących nowych regulacji prawnych w zakresie szeroko rozumianego postępowania wykonawczego, w tym także postępowania upadłościowego. prof. Dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Izabella Gil

W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w relacji do postępowania upadłościowego oraz informatyzację postępowania cywilnego. Oprócz zagadnień teoretycznoprawnych przedstawiono wiele praktycznych aspektów dotyczących nowych regulacji prawnych w zakresie szeroko rozumianego postępowania wykonawczego, w tym także postępowania upadłościowego. prof. Dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym);- ochrony danych osobowych w UE (nowe rozporządzenie ogólne w spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych

Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych

Elwira Marszałkowska Krześ

W książce w przystępny sposób omówione zostały instytucje procesoweoraz przebieg postępowania rejestrowego i upadłościowego.Opracowanie umożliwia nie tylko poznanie podstawowych zagadnieńdotyczących danej instytucji procesowej z zakresu spraw rejestrowychi upadłościowych, ale także poszerzenie wiedzy poprzez odesłanie dowskazanej literatury i orzecznictwa. Załączone przykłady pism procesowychi wniosków, przygotowane w wyniku wieloletniego doświadczeniazawodowego autorów, ta

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska