Izabella Gil

- Prawo upadłościowe Komentarz


Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz

Izabella Gil

Publikacja przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnych instytucji uregulowanych w prawie upadłościowym. Prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowymNiewypłacalność spółki handlowej w rozumieniu interpretacja z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowegoSprzedaż udziału w nieruchomości

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 112.31 zł 149

Postępowanie cywilne Gil

Postępowanie cywilne Gil

Izabella Gil

Książka z postępowania cywilnego zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, niezbędne do poznania podstawowych instytucji, ale także postępowań o charakterze pomocniczym, czy incydentalnym. Umożliwia poznanie zagadnień teoretycznych, jednocześnie zawarto w nim omówienie poszczególnych instytucji w aspekcie praktycznym, z wykorzystaniem dorobku orzeczni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 53.86 zł 69

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Izabella Gil

W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w relacji do postępowania upadłościowego oraz informatyzację postępowania cywilnego. Oprócz zagadnień teoretycznoprawnych przedstawiono wiele praktycznych aspektów dotyczących nowych regulacji prawnych w zakresie szeroko rozumianego postępowania wykonawczego, w tym także postępowania upadło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Cena: 74.25 zł 99

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych

Izabella Gil

W monografii omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w relacji do postępowania upadłościowego oraz informatyzację postępowania cywilnego. Oprócz zagadnień teoretycznoprawnych przedstawiono wiele praktycznych aspektów dotyczących nowych regulacji prawnych w zakresie szeroko rozumianego postępowania wykonawczego, w tym także postępowania upadło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda

Cena: 82.95 zł 99

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych

Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych

Elwira Marszałkowska Krześ

W książce w przystępny sposób omówione zostały instytucje procesoweoraz przebieg postępowania rejestrowego i upadłościowego.Opracowanie umożliwia nie tylko poznanie podstawowych zagadnieńdotyczących danej instytucji procesowej z zakresu spraw rejestrowychi upadłościowych, ale także poszerzenie wiedzy poprzez odesłanie dowskazanej literatury i orzecznictwa. Załączone przykłady pi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska