Jacek Chlebny

- Prawo o cudzoziemcach Komentarz


Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Prawo o cudzoziemcach Komentarz

Jacek Chlebny

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), dotyczące udostępniania danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Ponadto w komentarzu zostały uwzględnione zmiany, które wejdą w życie w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 622), które dotyczą m.in.: warunków udzielenia zezwolenia na pobyt stały i czasowy, związanych z wystąpieniem z Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa; u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck