Jacek Chlebny

- Prawo o cudzoziemcach Komentarz Beck uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 roku


Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Prawo o cudzoziemcach Komentarz Beck uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 roku

Jacek Chlebny

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie trzech ustaw: ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666), ustawy z 14.7.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 293). Publika

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck