Jacek Czernecki

- Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów


Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jacek Czernecki

Nowe limity podatkowe na 2011 rok. Zmiany w ustawie Vat i wyższe limity zwolnień. Kasy rejestrujące w 2011 roku. Dotacje i nowe programy funduszy pomocowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce

Ewa Piskorz Liskiewicz

Coraz szerszy krąg podatników korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych, ze względu na coraz mniejszą opłacalność wygórowanych stawek ryczałtów podatkowych; tym bardziej, że od 2008 r. limit uprawniający do wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został istotnie obniżony. Stan ten powoduje, że księga przychodów i rozchodów jest najbardziej popularnym urządzeniem księgowym. Przepisy dotyczące rozliczania podatku dochodowego zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2020 w praktyce

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2020 w praktyce

Anna Jeleńska

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2012. Co może być dowodem księgowym? Przykłady księgowania przychodów i wydatków. Jakie inne ewidencje i dokumentacje trzeba prowadzić?

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych

Wzory umów w doradztwie podatkowym

Wzory umów w doradztwie podatkowym

Jacek Czernecki

Książka z płytą CD˙skierowana jest do osób prowadzących kancelarie podatkowe i biura rachunkowe. Odpowiedzi na pytanie, jakimi zasadami należy kierować się zawierając umowę, interpretując jej postanowienia, ustalając zakres zobowiązania stron, oceniając, czy została należycie wykonana, ustalając konsekwencje wiążące się z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem - należy szukać w prawie cywilnym. Bez doświadczenia z zakresu świadczonych przez doradcę i księgowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych