Jacek Gołaczyński

- Sztuczna inteligencja


Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Kinga Flaga Gieruszyńska

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberb

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Legal Innovation in Polish Law

Legal Innovation in Polish Law

Jacek Gołaczyński

Książka jest publikacją będącą efektem prac międzynarodowej konferencji naukowej „Legal Innovation" zorganizowanej w kwietniu 2017 roku we Wrocławiu i współorganizowanej przez OIRP Wrocław, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (ZBKE) przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fédération des Barreaux d'Europe or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Jacek Gołaczyński

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego. Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia re

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.54 zł 399

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządzając opinie dla określonego w przepisach prawa k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Jacek Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:- - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 78.09 zł 99

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Dariusz Szostek Gabriela Bar

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w istotny sposób wpływa na społeczeństwo i poszczególnych ludzi, a także na sposoby zachowania się i komunikowania, w tym dokonywanie czynności prawnych. I w tym wszystkim musi odnaleźć się prawn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 162.79 zł 179

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Jacek Gołaczyński

Prezentowany komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która stanowi implementację części postanowień dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, obejmuje ró

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

Jacek Gołaczyński

Praktyczny komentarz kompleksowo omawiający problematykę sporządzania umów elektronicznych.Opracowanie składa się z praktycznego komentarza, wzorów umów oraz wykazów najważniejszych orzeczeń z prezentowanej tematyki.W książce Sporządzanie umów elektronicznych omówione zostały m.in. zagadnienia takie jak:- pojęcie i rodzaje umów elektronicznych:- problemy umów elektronicznych,-

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck