Jacek Gołaczyński

- Legal Innovation in Polish Law


beck.jpg

Legal Innovation in Polish Law

Jacek Gołaczyński

Książka jest publikacją będącą efektem prac międzynarodowej konferencji naukowej „Legal Innovation" zorganizowanej w kwietniu 2017 roku we Wrocławiu i współorganizowanej przez OIRP Wrocław, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (ZBKE) przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fédération des Barreaux d'Europe or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

beck.jpg

Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Jacek Gołaczyński

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-umowy-nienazwane.jpg

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego. Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia re

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 341.54 zł 399

biegyy-postepowaniu-cywilnym-karnym.jpg

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządzając opinie dla określonego w przepisach prawa k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

ksiazka-z-prawa-prywatnego-miedzyanrodowego-beck.jpg

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Jacek Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:- - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 78.09 zł 99

it-bezpieczenstwo-danych.jpg

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Dariusz Szostek Gabriela Bar

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w istotny sposób wpływa na społeczeństwo i poszczególnych ludzi, a także na sposoby zachowania się i komunikowania, w tym dokonywanie czynności prawnych. I w tym wszystkim musi odnaleźć się prawn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

WOLT-0933.jpg

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Jacek Gołaczyński

Prezentowany komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która stanowi implementację części postanowień dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, obejmuje ró

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

komentarz-o-sporzadzaniu-umow-elektronicznych.jpg

Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

Jacek Gołaczyński

Praktyczny komentarz kompleksowo omawiający problematykę sporządzania umów elektronicznych.Opracowanie składa się z praktycznego komentarza, wzorów umów oraz wykazów najważniejszych orzeczeń z prezentowanej tematyki.W książce Sporządzanie umów elektronicznych omówione zostały m.in. zagadnienia takie jak:- pojęcie i rodzaje umów elektronicznych:- problemy umów elektronicznych,-

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

media+elektroniczne+wspolczesne+problemy+prawne.jpg

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

prawozobowiazanumowynienazwanekatner.jpg

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Wojciech Katner

Drugie wydanie tomu jest związane z licznymi zmianami stanu prawnego dotyczącego prezentowanych umów. Ogromne wpływ na treść tomu miała omawiana dogłębnie zmiana z obowiązującej od 25.12.2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Szczególnie została ona skomentowana w rozdz. II przy omawianiu pozakodeksowych umów sprzedaży. Zmiany legislacyjne dotyczą także umów offsetowych w związk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck