Jacek Gołaczyński

- Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 90.94 zł 119

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe

Jacek Gołaczyński

Książka stanowi kompleksowe opracowanie norm polskiego prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych na tle międzynarodowego praca prywatnego. W sytuacji intensyfikacji obrotu międzynarodowego, w której bardzo często występują stosunki prawne z zakresu prawa prywatnego powiązanego z prawem różnych państw, należy odnieść się do właściwych norm prawa międzynarodowego prywa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 154.29 zł 179

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Kinga Flaga Gieruszyńska

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberb

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Legal Innovation in Polish Law

Legal Innovation in Polish Law

Jacek Gołaczyński

Książka jest publikacją będącą efektem prac międzynarodowej konferencji naukowej „Legal Innovation" zorganizowanej w kwietniu 2017 roku we Wrocławiu i współorganizowanej przez OIRP Wrocław, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (ZBKE) przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fédération des Barreaux d'Europe or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego

Jacek Gołaczyński

Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego

System Prawa Prywatnego

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 System Prawa Prywatnego. Tom 9 z serii System Prawa Prywatnego zawiera kompleksowe oraz dokładne omówienie umów nienazwanych. Publikacja uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wynikające m.in. z:- ustawy z 8.12.2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9),wydanej z konieczności zapobieżenia niedoborom mocy wytwórczych i przemodelowania otoczenia re

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 342.61 zł 399

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządzając opinie dla określonego w przepisach prawa k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 154.29 zł 179

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Prawo prywatne międzynarodowe Gołaczyński

Jacek Gołaczyński

Podręcznik prawniczy Prawo prywatne międzynarodowe jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego -kolizyjnego i międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. W podręczniku omówiono m.in.:- - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa prywatnego, uwzględniając prawa wewnętrzne, umowy międzynarodowe oraz pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 87.73 zł 99

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej

Dariusz Szostek Gabriela Bar

Prezentowana publikacja stanowi szczegółowe omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych i IT w kancelarii prawnej (radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej). Cyfryzacja w istotny sposób wpływa na społeczeństwo i poszczególnych ludzi, a także na sposoby zachowania się i komunikowania, w tym dokonywanie czynności prawnych. I w tym wszystkim musi odnaleźć się prawn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 154.29 zł 179

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Jacek Gołaczyński

Prezentowany komentarz zawiera szczegółowe omówienie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która stanowi implementację części postanowień dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, obejmuje ró

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska