Jacek Jaworski

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Beck Jaworski Wolanin


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Beck Jaworski Wolanin

Jacek Jaworski

Komentarz do gospodarki nieruchomościami zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Publikacja napisana przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o gospodarce nieruchomościami nastręcza uczestnikom rynku. Szóste wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, jak i szereg przykład

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo budowlane

Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej w procesie planistycznym i budowlanym

Jacek Jaworski

Autor stara się zdiagnozować, co jest powodem takich sporów oraz ukazać wszelkie administracyjnoprawne aspekty ochrony występujące zarówno w prawie budowlanym, jak i zagospodarowaniu przestrzennym. Zbadanie, określenie i ocena zakresu ochrony zmierza do ustalenia, czy właściciele nieruchomości sąsiednich mogą brać udział w postępowaniach dotyczących planowanych w okolicy zamierzeń inwestycyjnych, a w konsekwencji na ile ich interesy prawne podlegają ochronie. Z tego powodu w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze Becka

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze Becka

Jacek Jaworski

Praktyczny komentarz do ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).Piąte wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia najnowsze zmiany, wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 624).Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie takich zagadnień jak:podział i scalanie nieruchomości,pierwokup,wywłaszczanie,wycena nieruchomości,gospodarowanie nieruchomościami S

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Paweł Czechowski

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany przepisów prawnych, m.in. regulujące sprawy związane z efektywnością energetyczną w budownictwie, wprowadzone przez ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 9 marca 2015 r. W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Publikacja skierowana jest do sędziów, notariu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMENTARZ

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMENTARZ

Jacek Jaworski

Stan prawny 1.01.2015 r. z uwzględnieniem nowelizacji wchodzącej w życie 9 marca 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200). Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej, prawników zawodowo zajmujących się analizowaną problematyką, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, a także dla aplikantów zawodów prawniczych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex

Bończak Kucharczyk

Komentarze Lex przeznaczone dla prawników, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów). W trzecim wydaniu uwzględniono zmiany ustawy dokonane zarówno przed ukazaniem się, jak i po ukazaniu się kolejnego tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Jaworski

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Jaworski

Jacek Jaworski

Jaworski w komentarzu z 2013 roku dotyczącego gospodarki nier. poleca do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego. Trzecie wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia zmiany stanu prawnego na dzie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze LexisNexis

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze LexisNexis

Jacek Jaworski

Autorzy omawiają nie tylko przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lecz także poświęcają wiele uwagi aktom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Wyjaśniają wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej powstających w procesie stosowania skomplikowanych i obszernych uregulowań ustawy mającej interdyscyplinarny charakter, a wymagającej dobrej znajomości różnych dziedzin prawa, zarówno administracyjnego, jak i cywilnego. Wyczerpująco omawiają m.in

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze LexisNexis

Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarze LexisNexis

Kalus Stanisław

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz to czwarte wydanie cennej publikacji, omawiającej nie tylko przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która ostatnio uległa wielu ważnym zmianom (m.in. nowela z 5 sierpnia 2010 r.), lecz także co jest dużą zaletą tego opracowania rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie. Autorzy wyjaśniają wiele problemów natury praktycznej i prawnej w procesie stosowania skomplikowanych i obszernych uregulowań ust

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw

Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw

Jacek Jaworski

Książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodarczych przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, księgowych, specjalistów ds.. Analiz, controllingu, inwestycji. Można w niej znaleźć zarówno teoretyczne podstawy omawianych zagadnień, jak i praktyczne rozwiązania konkretnych problemów do

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu