Jacek Piecha

- Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego


Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego

Szafrański Dariusz

W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej Autorzy szczegółowo przedstawili zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego . Publikacja jest skompilowanym źródłem wiedzy dotyczącym tej tematyki, która poświęcona została tylko projektom aktów prawa miejscowego. Tworzenie aktów prawa miejscowego stanowi trudne zadanie i poważne wyzwanie dla projektodawc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD

Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD

Jacek Piecha

Książka odpowiada na potrzeby urzędników w zakresie uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej kolejnych zmian w ustawie o ochronie przyrody, a dotyczących zasad, na jakich można dokonywać wycinki drzew i krzewów. Szczególnie dotyczy to procedur związanych z wycinką oraz kontroli, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Genezą wydania książki dotyczącej zasad wycinki drzew i krzewów były zmiany prawne rozszerz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex

Wróbel Andrzej

Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. Komentarz wzbogacony zostanie o szczegółową bibliografię postępowania administracyjnego z lat 1927-2013. Komentarz przeznaczony jest dla sędziów i radców prawnych, jak również osób stosujących w codziennej pracy przepisy komentowanej ustaw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak

Roman Hauser

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. W komentarzu znajdziesz praktyczne omówienie takich zagadnień jak: - postępowanie przed organami administracyjnymi, - postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck