Jadwiga Glumińska Pawlic

- Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania likwidacji przedsiębiorstwa


Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania likwidacji przedsiębiorstwa

Jadwiga Glumińska Pawlic

Książka przygotowana została przez prawników i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawno-podatkowego, uczestniczących aktywnie w tworzeniu i obsłudze finansowej tego typu firm. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja traktowana będzie jako rzetelne źródło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsiębiorców już prowadzących działalność, ale także dla osób, które działalność taką zamierzają rozpocząć. W publikacji omówiono m.in.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska