Jadwiga Glumińska Pawlic

- Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe


Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe

Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe

Jadwiga Glumińska Pawlic

Publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasadach i trybie dotowania organizacji pozarządowych z zasobów finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Praca w przystępny sposób wyjaśnia problematykę prawa dotacyjnego, w tym zwłaszcza procedurę dotyczącą: planowania, udzielania oraz rozliczania dotacji, kontroli wykorzystania przekazanych środków. Opracowanie zawiera także informacje, dotyczące szczególnego trybu postępowania w ramach procedury udzielania i roz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 99,74 zł 129

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP Praktyczne aspekty tworzenia funkcjonowania likwidacji przedsiębiorstwa

Jadwiga Glumińska Pawlic

Książka przygotowana została przez prawników i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawno-podatkowego, uczestniczących aktywnie w tworzeniu i obsłudze finansowej tego typu firm. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja traktowana będzie jako rzetelne źródło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsiębiorców już prowadzących działalność, ale także dla osób, które działalność taką zamierzają rozpocząć. W publikacji omówiono m.in.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska