Jakub Cebula

- Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Komentarz


Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Komentarz

Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Komentarz

Jakub Cebula

Komentarz stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przepisów regulujących stosunki Państwa oraz tego Kościoła. Komentarz zawiera omówienie następujących aktów prawnych:ustawy z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,Zasadniczego Prawa Wewnętrznego,Regulaminu Parafialnego,Regulaminu Diecezjalnego,Przepisów Dyscyplinarnych,Pragmatyki służbowej.Cele

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck