Jakub Głowacz

- Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym


Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Jakub Głowacz

Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, której obecna regulacja w polskim systemie normatywnym uniemożliwia pełną realizację jej tradycyjnych założeń aksjologicznych i prakseologicznych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi