Jakub Jankowski

- Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej


Ulgi w CIT

Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej

Jakub Jankowski

Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obniżonej stawki CIT dla dochodów z praw własności intelektualnej osiąganych w ramach IP Box oraz zwolnienia dla dochodu z nowych inwestycji w tzw. Polskiej Strefie Inwestycji. Autor porusza tematykę tych korzystnych, ale wciąż niedocenianych rozwiązań. Wbrew obiegowej o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice

Jakub Jankowski

Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia: pojęcie „optymalizacji podatkowej" na tle innych form oporu podatkowego; zakres ryzyka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck