Jakub Jankowski

- Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice


Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice

Jakub Jankowski

Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia: pojęcie „optymalizacji podatkowej" na tle innych form oporu podatkowego; zakres ryzyka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck