Jakub Stelina

- Kodeks pracy Komentarz Sobczyk


kodekspracykomentarzsobczyk.jpg

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Najbardzie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 270.59 zł 299

Prawo-pracy-Prawnicze-2014-Stelina.jpg

Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Jakub Stelina

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, - ustanie i zmiany stosunku pracy, - pozaumowne stosunki pracy, - elastyczne formy zatrudnienia.Po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

zbiorowe-prawo-zatrudnienia.jpg

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Jakub Stelina

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-kodeks-pracy-komentarz-sobczyk.jpg

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy! Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentuj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

stosuneksluzbowy2011.jpg

Stosunek służbowy Tom 11 System Prawa Administracyjnego

Tadeusz Kuczyński

W opracowaniu szczegółowo omówione zostały: pojęcie, geneza, przedmiot oraz źródła prawa stosunków służbowych w administracji. Autorzy poddali wnikliwej analizie problematykę nawiązania, zmiany i ustania stosunku służbowego, a także wyczerpująco omówili uprawnienia pracownika i funkcjonariusza w razie naruszenia przez służbodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku służboweg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kodeks-pracy-komentarz-beck-2014.jpg

Kodeks pracy Komentarz 2014

Arkadiusz Sobczyk

Książka napisana przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważnieszych aktów wykonawczych do KP, a także analizę najnowszego orzecznictwa z tej tematyki oraz poglądów doktryny. Komentarz sczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck