Jamroży Marcin

- Dokumentacja podatkowa cen transferowych


Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Jamroży Marcin

Książka o dokumentacji podatkowej cen transferowych to fachowy instruktaż dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autorzy wskazują jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Dokumentacja podatkowa uwzględnia nowe wymogi obowiązujące od

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 208.99 zł 262.5

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Jamroży Marcin

Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 155.09 zł 199.5

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Jamroży Marcin

Najnowsze zasady, jakimi kierują się urzędnicy kontrolujący transakcje między podmiotami powiązanymi. Ostatnie nowelizacje wprowadziły szereg istotnych zmian mających kluczowe znaczenie dla sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. Przeznaczony dla praktyków instruktaż zawiera niezbędne informacje na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transak

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK