Jamroży Marcin

- Dokumentacja podatkowa cen transferowych od 2019 roku Jamroży


Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych od 2019 roku Jamroży

Jamroży Marcin

Fachowy przewodnik dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych, uwzględniając nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji lub zdarzeń oraz schematy postępowania i kwestionariusze. Przykłady dokumentacji podatkowych, zarówno

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Pomoc społeczna w praktyce wzory decyzji i pism z komentarzem

Jamroży Marcin

Kompletny zbiór dokumentacji dla ośrodków pomocy społecznej – ponad 270 wzorów pism, decyzji, protokołów, wniosków oraz umów niezbędnych na każdym etapie postępowania o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wydawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawnienia do m.in.:- zasiłku stałego,- zasiłku okresowego,- zasiłku celowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Jamroży Marcin

Najnowsze zasady, jakimi kierują się urzędnicy kontrolujący transakcje między podmiotami powiązanymi. Ostatnie nowelizacje wprowadziły szereg istotnych zmian mających kluczowe znaczenie dla sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. Przeznaczony dla praktyków instruktaż zawiera niezbędne informacje na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK